கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Mar 26, 2011

சீனாவின் அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி

ஆசியாவின் வல்லரசான சீனாவின் தலைநகரில் சிறு பிள்ளைகளின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக தொழில்நுட்பங்கள் நிறைந்த சிறுவர் தொழி்ல்வாய்ப்பு பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது சிறுவர்கள் விரும்பும் எதிர்கால வேலைகளில் ஈடுபட களம் அமைக்கும் நோக்கமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 80000 ஹெகமீட்டர் சுற்றவு கொண்ட இக் கட்டத்தில் மாதிரி விமானநிலையம், அங்காடி தெரு, தீயணைக்கும் படைப்பிரிவு என 80 வகையான தொழில்துறைக்கான வளங்கள் இங்கு உள்ளன்.

இப்பயிற்சில் ஈடுபடும் ஒரு குழந்தைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 30 அமெரிக்க டொலர்கள் அறிவிடப்படுகின்றது.

இத்திட்டத்தினை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விஸ்தரிக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சீனக் குழந்தைகளுக்கு கிடைந்துள்ள இப் பாக்கியம் எம் நாட்டு குழந்தைகளுக்கு எப்போது கிட்டும்? காலம் தான் பதில் சொல்லுமா?

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo