கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Feb 11, 2010

Google talk சில நுட்பங்கள் : டிப்ஸ் & டிரிக்ஸ்

பலர் கூகுள் டாக் ஐ பயன்படுத்துபவர்களாக இருப்பீர்கள் ஆனால் அதில் உள்ள நுட்பங்கள் சிலருக்கு தான் தெரிய வாய்ப்புண்டு. அவற்றில் சில இங்கே.

 நுட்பம் 1

சாட்டிங்க் செய்கையில் பாண்ட் அளவை கூட்டி குறைப்பதற்கு கீபோட் இல் கன்ரோல் விசையை அழுத்தியபடி மவுஸ் வீலை சுற்றுங்கள். பாண்ட் அளவு வாசிக்க இலகுவாக கூடி குறையும்.

நுட்பம் 2

சாட்டிங்கில் டைப் செய்யும் இடம் எப்போதும் ஒரு லைனில் இருக்கும் இதை அதிகரிக்க செய்வதற்கு கீபோட் இல் சிப்ட் விசையை அழுத்தியபடி எண்டர் விசையை தட்டிக் கொண்டே போக டைப் செய்யும் இடத்தின் அளவு அதிகரிக்கும்.

நுட்பம் 3

சாட்டிங்கில் டைப் செய்யும் எழுத்தை போல்ட் செய்ய *this* இவ்வாறு எழுதுங்கள்.

நுட்பம் 4

சாட்டிங்கில் டைப் செய்யும் எழுத்தை இட்டாலிக் செய்ய _this_ இவ்வாறு எழுதுங்கள்.

நுட்பம் 5

திறக்கும் விண்டோக்களை Tab விசை மூலம் கையாளலாம். ஒவ்வொருமுறை விசையை அழுத்தும் போதும் அடுத்த அடுத்த விண்டோக்கள் திறக்கும். Tab விசையுடன் எண்டரையும் தட்டினால் சாட் விண்டோ முழுதாக திறந்து கொள்ளும். கன்ரோல் விசையுடன் Tab ஐ அழுத்தினால் சாட் விண்டோவை தானகவே முழுதாக திறக்கலாம்.

நுட்பம் 6

கூகுள் டாக்கில் ஒரே நேரத்தில் சுமார் 32767 நீளமான எழுத்துருக்களை எழுதலாம்.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo