கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Oct 18, 2010

ஐபோனில் முக அழகை தெரிந்து கொள்ளும் வசதி

ஐபோனில் முக அழகு குறித்து தெரிந்து கொள்ளும் வசதியை ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

ஆப்பிள் நிறுவனம் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய ஐபோனில் 'அக்ளி மீட்டர்' என்னும் வசதி பொறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி இந்த போன் மூலம் எடுக்கப்படும் நபரின் புகைப்படத்தின் தன்மை எத்தகையது என 10த்திற்கு மதிப்பெண் வழங்குகிறது.

பின்னர் அழகான முகம் அல்லது அழகற்ற முகம் குறித்த அதிகபட்ச மதிப்பெண் மெயிலாக அனுப்பப்படுகிறது.

கேமராவை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த புதிய மாடல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo