கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

May 27, 2010

i-Padஇற்கு போட்டியாகக் களமிறங்கும் Dell Streak

தொடுதிரை தொழில் நுட்பத்தின் உச்சப் பாவனையை உள்ளடக்கிய i-Pad பல பாதகமான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு பெரு வெற்றியை ஈட்டித் தருகிறது. ஆப்பிளின் மற்றக் கணனிகளின் விற்பனையை இப்போது i-Pad விற்பனை விஞ்சிவிட்டது. i-Padஇன் விற்பனை மிக இலகுவாக ஒரு மில்லியனைத் தாண்டிவிட்டது. i-phone ஒரு மில்லியன் விற்பனையை அடந்த வேகத்திலும் இருமடங்கு வேகத்தில் i-Pad விற்கப்பட்டது. i-Pad வெற்றி மற்ற நிறுவனங்களை அதற்குப் போட்டியாக களமிறங்க வைத்துள்ளது.

Google, HP, ஆகிய நிறுவனங்கள் i-Padஇற்கு போட்டியாக தமது உற்பத்திப் பொருட்களுடன் களமிறங்குகின்றன. அதில் Dell தனது Dell Streak என்னும் கைத்தொலைபேசியை i-Padஇற்கும் i-Phoneஇற்கும் போட்டியாகக் களமிறக்குகிறது. i-Padஐ சட்டைப் பைக்குள் வைக்கமுடியாது. ஆனால் Dell Streakஐ இலகுவாக சட்டைப்பைக்குள் வைக்கலாம். Dell Streak கூகிளின் அன்ரோய்ட் மென்பொருளில் இயங்குகிறது. நாமாகமாற்றிக் கொள்ளக் கூடிய மின்கலங்களைக்(battery) கொண்டது. அது மட்டுமல்ல Dell Streakஇல் சிறப்பு அம்சம் அதன் திரை i-Phone இலும் பெரியது. அத்துடன் இருமடங்கு பெரிதான i-Pad திரையிலும் பார்க்கச் சிறந்த காணொளிகளை வழங்கக்கூடியது. விமர்சகர்கள் Dell Streakஇன் திரையை இப்படி வியக்கின்றனர்.

- வேல்தர்மா

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo