கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Sep 7, 2010

'ஸார்ப்' பின் முப்பரிமாண கையடக்கத் தொலைபேசி


ஜப்பானிய இலத்திரனியல் உபகரண தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஸார்ப்' தனது முப்பரிமாண (3D) கையடக்கத் தொலைபேசி ஒன்றை அறிமுகம் செய்கின்றது.

இத்தொலைபேசியின் கெமரா மூலம் முப்பரிமாண புகைப்படங்களைப் பிடிக்க முடியும்.

இதன் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்ப்பதற்கு முப்பரிமாண கண்ணாடிகளை அணிய வேண்டிய அவசியமில்லை.

இக்கையடக்கத் தொலைபேசியின் கெமரா இரண்டு வில்லைகளைக் (லென்ஸஸ்) கொண்டது.

'ஸார்ப்' தொலைபேசியானது 'பரலக்ஸ் பெரியர்' திரையைக் கொண்டது.

இதன் விலை மற்றும் விற்பனைக்கு வரும் திகதி பற்றி 'ஸார்ப்' உத்தியோகப்பூர்வ அறிவிப்பு எதனையும் மேற்கொள்ளவில்லை.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo