கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Aug 2, 2010

பிளக்பரி கையடக்கத் தொலைபேசிகளின் சில தொழிற்பாடுகளுக்கு அரபு நாடுகளில் தடை

உலகின் முன்னணி கையடக்கத் தொலைபேசிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் பிளக்பரி தொலைபேசிகளின் சில தொழிற்பாடுகளுக்கு அரபு நாடுகளில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக சவூதி அரேபியா மற்றம் ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் ஆகியவற்றில் பிளக்பரி கையடக்கத் தொலைபேசியின் சில தொழிற்பாடுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிளக்பரி கையடக்கத் தொலைபேசியின் சில தொழிற்பாடுகள் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வகையில் அமையப் பெற்றுள்ளதாக குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது.

இணைய பாவனை மற்றும் மின் அஞ்சல் பாவனைகளுக்கு சவூதி அரேபியா தடை விதித்துள்ளது.

ஹெட் செற்களின் ஊடாக இணைய பாவனை மேற்கொள்ளப்படும் போது அவற்றை கண்காணிக்க முடியாத நிலைமை காணப்படுவதாகவும் இதனால் இந்த தொழிற்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் 500,000 பிளக்பரி பாவனையாளர்களும், சவூதி அரேபியாவில் 400,000 பிளக்பரி பாவனையாளர்களும் காணப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo