கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Jul 15, 2010

கூகிள் பரீட்சிக்கும் புதிய வசதி


நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூகிள் கணக்குளை பாவிப்பவராயின் உங்களுக்கு இந்த செய்தி பஞ்சாமிர்தமாக இனிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒரே ப்ரவுசரில்(browser) இருந்து கொண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூகிள் கணக்குகளை திறப்பதென்பது இதுவரை சாத்தியம் இல்லாமலே இருந்து வந்தது. அவ்வாறு ஒரே தருணத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூகிள் கணக்குகளை திறக்க வேண்டுமாயின் புதிய ப்ரவுசரை திறந்தே நமது அடுத்த கூகிள் கணக்கினை திறக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது.

ஆனால் தற்போதைக்கு கிடைத்திருக்கும் செய்திப்படி கூகிள் பல்கணக்கு திட்டம் ஒன்றை பரீட்சிப்பதாகவும் அது Gmail, Google Calendar, Google Reader, Google Docs, Google Sites and Google Code, ஆகிய சேவைகளில் ஒத்துப்போவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான மேலதிக செய்தியை இந்த முகவரிக்கு சென்று  பெற்றுக்கொள்ளவும்.

www.eseak.com

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo