கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Jan 17, 2012

உயர் தொழிநுட்பத்​துடன் வெளிவரவிரு​க்கும் புதிய ஜ பாட்!

நீண்ட கால திட்டத்தின் அடிப்படையில் அப்பிள் நிறுவனமானது வரும் மார்ச் மாதமளவில் உயர் வரையறை (High-Definition) கொண்ட திரை மற்றும் தற்பொழுது காணப்படும் ஜ பொட்களிலுள்ளதை விடவும் வேகமான புரோசசரை கொண்ட புதிய ஜ பாட் ஐ வெளியிட இருக்கி்ன்றது.இதில் வயர்​லெஸ் தொழில்நுட்பமும் காணப்படுவதுடன், கடந்த தலைமுறை ஐ பாட்களை விடவும் வேகம் அதிகமாக காணப்படுமாம். இதன் பகுதிகள் ஆசியாவிலுள்ள பொக்ஸ்கோன் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் மூலம் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு சந்தைப்படுத்தப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo